Masarykovou univerzitouНа 29.03 от 16.00 в каб. 147 ще се проведе лекция на тема:

 

"Преводът и преводачът на публична реч"

 

Гост-лектор: д-р Елена Крейчова, Масариков университет, Чехия

 

Преводът на публична реч, който може да се реализира в различни комуникативни ситуации, изисква специфични умения от преводача. Лекцията е насочена към проблемите на това каква е ролята на превода и преводача в общественото пространство, как се превежда политическата реч, в какви ситуации преводачът е в услуга на държавните институции (съд, прокуратура, полиция).

 

Д-р Елена Крейчова е главен асистент в Катедрата по славистика към Философския факултет на Масариковия университет, Бърно, Чехия. Преподавател е по практически български език и чете лекционни курсове по старобългарски език, по теоретична граматика на южнославянските езици и по историческа граматика на славянските езици. Съдебен преводач към Министерството на правосъдието на Република Чехия от 2001 г. Превежда художествена и специализирана литература.