erasmus new

 

 

 

На 7-ми април, четвъртък, от 14 часа в Аулата на СУ ще се проведе

среща на всички избрани за осъществяване на мобилност по програма

„Еразъм+“ студенти и докторанти.