phil forum copy„Филологически форум”

списание за студенти, докторанти и млади учени

обявява конкурс за секретар на изданието

 

 

Дейността включва административни задължения, но дава възможност за придобиване на опит в обработването и редактирането на текстове, както и за собствени публикации.

 

Допълнителни детайли за отговорностите и правата на секретаря ще бъдат обявени на събеседването.

 

Конкурсът ще се проведе на 18.04.2016 г. (понеделник) от 16 часа в каб. 139 А.

 

 

Желателно е кандидатите да бъдат студенти и докторанти от Факултета по славянски филологии.

 

 

От Редакционната колегия