Фондация „Литературен вестник”

Ви кани

на представяне на книгата на

 

 

Диана Атанасова

Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст

 

predstaviane kniga copy20 април 2016 г. от 18 ч.

Библиотека „Филологии” на Софийския университет

(Етаж 5, Централно крило на Ректората)

 

Разговор за книгата с:

Проф. д-р Амелия Личева

Проф. д-р Маргарет Димитрова

Проф. дин Иван Билярски

 

 

Тази книга е посветена на първия възникнал текст за св. Никола Мирликийски — един от най-почитаните светци в целия християнски свят. В медиевистиката разказът е известен с названието Praxis de stratilatis, което в старобългаристиката е възприето като Деяние за военачалниците или Деяние на св. Никола. Датиращ от IV в., и останал в продължение на почти четири столетия единствено повествование за светеца, той изиграва ключова роля за конституирането на почитта към него. След VIII в., когато локалният култ около град Мира в Ликия се разраства и набира популярност, възникват десетки повествования за св. Никола, но въпреки това Деянието продължава да е сред най-авторитетните текстове както в литературата, така и в изкуството. Именно той е и най-рано преведената на старобългарски език повествователна творба за светеца. Разказът се е оказал изключително важен при оформянето на представите за великия чудотворец у средновековния български читател и/или слушател. Нещо повече — послужил е като основен сюжетоизграждащ елемент в оригинални славянски произведения за св. Никола, за които се предполага, че са създадени от старобългарския книжовник Климент Охридски.