4.21 kassabovСеминарът на π е директно и публично продължение на ΧΑΟΣ (редакторски манифест) и представлява отворена платформа за съвместни действия в областта на литературата и философията – желанието ни е да се осмисли тяхното съвременно състояние и бъдеще. Убедени сме, че размишленията върху заобикалящия ни контекст с неговите движения и контра-движения са винаги необходими.

21 април 2016, 136 аудитория


Огнян Касабов – Креативност, добродетел, политика


Под рубриката ‘креативност’, идеята за индивидуално творчество неусетно се е превърнала в идеал за успешно действие в разнообразни сфери – от икономическата до гражданската. Заедно с тази естетизация на политикономическото говорене, сме свидетели на подема на един етически хоризонт, подменящ традиционни политически категории като ляво и дясно и хвърлящ нов поглед върху актуалните икономически противоречия. Какви са импликациите, възможностите и ограниченията на този нов начин да мислим републиката, нашите общи дела?

π - http://314etc.com/
манифест на π - http://314etc.com/chaos/Предишните издания и аудио-записи от семинара на π с Димитър Божков и Камелия Спасова:


http://314etc.com/blog/2016/03/19/семинар-на-π-за-литература-и-философия-2/
http://314etc.com/blog/2016/03/29/семинар-на-π-за-литература-и-философия-3/