АКАДЕМИЧНО ТЪРЖЕСТВО

на Софийския университет за отбелязване на

Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 

su-22

 

 

 

24 май 2016 г., Аула на СУ

 

11.30 ч. Начало на академичното тържество на Софийския университет

Приветствено слово на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски” проф. дфн Анастас Герджиков

 

11.40 ч. Академично слово на проф. дфн Анна-Мария Тотоманова на тема: „За буквите и за достойнството“

 

12.00 ч. Награждаване на победителите в Десетия национален литературен конкурс за стихотворение и разказ на Фондация “Св. Климент Охридски”

 

12.10 ч. Връчване на награда на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на годината

 

12.15 ч. Връчване на стипендия на Фондация „Блага Димитрова“ на студент от Факултета по славянски филологии

 

12.20 ч. Връчване на награда на Българското национално радио в памет на проф. Веселин Димитров на студент от Факултета по журналистика и масова комуникация

 

12.25 ч. Музикална програма на Университетския хор за старинна музика