ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ СУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА XVIII ВЕК

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР „XVIII ВЕК“  

 

ВИ КАНЯТ НА ЛЕКЦИЯТА

Масонът в търсене на същността на битието. За мотивите в руската масонска поезия на XVIII век

 

проф. АЛИНА ОРЛОВСКА,

университет "Мария Склодовска-Кюри", Люблин, Полша

(лекцията ще бъде на руски език)

 

poezija

 

на 27 май 2016 г. от 17.30 часа

124 аудитория, Ректорат на СУ, Централно крило

 

 

 

Българско общество за проучване на 18 век