Университетско издателство „Св. Климент Охридски” и

Факултетът по славянски филологии в Софийския университет

Имат удоволствието да Ви поканят на представянето на сборника

 

 

Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней

(Доклади от едноименната конференция – 21 май 2013 г.)

 

agioslavica

 

 

Представянето ще се състои на 3 юни 2016 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала 1 на Ректората в рамките на заключителната част на Международната научна конференция „Културни мостове. Минало и съвремие”, посветена на 30-годишнината на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет.

 

Книгата ще представи доц. д.ф.н. Вася Велинова

Сборникът включва докладите от международната научна конференция, състояла се на 21 май 2013 г. в Софийския университет, която събра изследователи от различни поколения и с разнообразен научен профил. Във фокуса на вниманието беше Станиславовият чети-миней, известен още и като ръкопис № 1039 от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София.