Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

Българското дружество за изучаване на XVIII век

Изследователският семинар „XVIII век“

lektsija-18

Ви канят на лекцията

Кръстьо Пейкич (1666-1730)
и традицията на религиозно-полемичната литература

Лекцията ще изнесе Ива Манова от Университета в Падуа, Италия

на 14 юни 2016 г. от 17.00 часа

Нова конферентна зала, СУ - Ректорат

 

 

 

 

Българско общество за проучване на 18 век