tematichen rechnik

 

 

На 05.10.2016 г. от 18.00 в Първа академична зала ще се състои представяне наКратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език”, автори: Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Олга Сорока.

 

Речникът е първият четириезичен тематичен речник на славянски езици в историята на българската лексикография. Предназначен е за всички студенти слависти, студенти българисти, изучаващи славянски език, както и за чуждестранни студенти, изучаващи български или съответния славянски език като чужд в началната степен на своето обучение. Авторките са дългогодишни преподаватели по съответния славянски език в академична среда, затова и речникът отговаря на най-свъвременните изисквания за преподаване на чужди езици.