КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2016/2017 година

 

erasmus10

 

 

Факултетът по славянски филологии обявява конкурс за студентска мобилност в рамките на новите договори с партниращи държави по програма „Еразъм+” за университета в: 

 

- Крагуевац, Сърбия – 1 студент - 5 месеца

 

Необходими документи за студентите кандидатстване:

1. Молба

2. Мотивационно писмо.

3. CV – европейски формат.

4. Академична справка.

5. Документ (академична справка, диплома, сертификат) за владеене на езика на страната, за която се кандидатства (или езика, на който се води обучението).

 

Допълнителна информация:

  1. Могат да кандидатстват студенти и докторанти от всички специалности и програми на Факултета по славянски филологиии.
  2. Обучението в приемащия университет е в научно направелние „Филология” и по възможност в същата специалност, изучавана във Факултета по славянски филологии на Софийския университет.
  3. В конкурса могат да участват студенти от трите степени на обучение (бакалаври, магистранти, докторанти) в редовна и задочна форма, като последните се обучават в редовна форма в приемащия университет.
  4. Класирането се извършва на базата на успеха на кандидатите, специалността, степента на владеене на езика, образователната степен.

 

Документите се подават в срок до 11 ноември 2016 г.