Постоянен семинар по превод към ФКНФ

 

apply

 

 

На 8.11.2016 г. (вторник) в ауд. 243 (Ректорат) от 18 ч. ще се проведе третата сбирка на Постоянния семинар по превод към ФКНФ на тема "В търсене на качествен машинен превод". Ще бъдат разгледани следните подтеми:

 

1. Помага ли лингвистичното знание при машинния превод?

2. Как се оценява качеството на машинния превод?

3. Постижим ли е качествен машинен превод?

 

Лектори ще бъдат проф. д-р Петя Осенова, СУ, ФСлФ и доц. д-р Кирил Симов, Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН.