Откриване на изложба „Искони бѣ слово”iskoni be slovoПо случай Деня на народните будители и отбелязването на 1100-годишнината от блажената кончина на св. Климент Охридски на 1 ноември от 10 ч. в Централно фоайе на НДК ще се открие интерактивната изложба „Искони бѣ слово”, която ще радва посетителите до 18 ноември.

 Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на История славеноболгарская и началото на Българското възраждане. Визуалната концепция и дизайн на изложбата са дело на авторите Борис Мисирков, Георги Богданов и Кирил Кузманов, които с иновативния си подход на разполагане на различни типове обекти превръщат изложбеното пространство в своеобразна машина на времето. Интерактивният мизансцен се допълва от внушителна хронологична визуализация на съдържанието, съпоставяща събития от европейската и българската история с развитието на славянската писменост. По този начин се провокира не само любопитство към многообразието на българската история, но и чувство на приемственост и принадлежност.

Събитието се организира от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Националния дворец на културата. То се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

 

 

 

Кръгла маса на тема „Бъдещето на българския език“