Изложба „Св. Климент Охридски – ученик и учител“

 

uchitel
На 8 ноември 2016 г. от 17.00 часа в Централното фоайе на Софийския университет ще бъде открита изложбата „Св. Климент Охридски – ученик и учител“. Събитието се провежда по повод 1100-годишнината от успението на св. Климент и е част от програмата на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Изложбата е подготвена от Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. Автор на изложбата е проф. дфн Вася Велинова, а научен консултант – чл.-кор. Аксиния Джурова.

На 27 юли 916 г. завършва земния си път една от най-забележителните личности в културната и литературна история на България, а и на целия славянски свят – епископ Климент, останал в историческата памет на народа като св. Климент Златният и св. Климент Учителят. Завършва земният живот на първомайстора на българския литературен и книжовен език, на основателя на първата литературна школа в средновековна България, първия епископ на християнизираната средновековна българска държава, прехвърлил мост между Моравската мисия на славянските апостоли св. св. Кирил и Методий и Първото българско царство, за да придаде европейски измерения на българската култура от края на IХ и началото на Х в.

Целта на представената фотоизложба е да покаже различните проявления на делото на св. Климент, важни моменти от живота му, да припомни стила и красотата на творбите му. Ще бъде очертана дълбоката следа, която книжовникът оставя в литературната, културната и църковната история на българите и на останалите славянски народи.

Във фотоизложбата са включени изображения на св. Климент Охридски от стенописи и икони от ХІ до ХХ в. Те очертават широкия географски и хронологичен обхват на култа към светеца, превърнал се в обединителен символ на християнските народи на Балканите. Показани са образци от преписите на многобройните му творби, разпръснати из библиотеките на всички славянски страни. Представени са съвременните форми на почитта към св. Климент Охридски в България чрез произведения на модерни български творци – скулптори и художници. Изложбата е израз на преклонението и признателността пред книжовното и просветителско дело на св. Климент Охридски, който е най-близкият ученик на славянските учители св. св. Кирил и Методий.

Материалите за фотоизложбата са от Научния архив на Центъра за славяно-византийски изследвания „Проф. Иван Дуйчев”, от Богословския факултет и от Музея на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, от Националната Библиотека „Св. св. Кирил и Методий, от Църковния исторически и архивен институт, от Националния исторически музей-София, от Регионалния исторически музей- Варна и други.