Полски институт София

съвместно с Факултета по славянски филологии на

Софийския университет „Св. Климент Охридски“

 

Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”

 

Kalina Bachnewa

 

Лекции на проф. дфн Калина Бахнева

 

 

„Полският Прометей и „Promethidion на Циприан Камил Норвид“

Лекцията разглежда специфичната полска интерпретация на Прометеевия мит и развитието му при късния романтик.

 

17.11.2016 г., четвъртък, 18.00 ч.

Полонистичен кабинет № 149, СУ „Св. Климент Охридски“,

бул. „Цар Освободител“ № 15, вход свободен

 

„Не само с хляб ще живее човек. Гладът в полската литература” 

Лекцията разглежда разнообразните философски и естетически прояви на „първичния инстинкт” в творчеството на полски автори (Стефан Жеромски, Хустав Херлих-Груджински, Виткаци) и представители на античното и западноевропейското художествено съзнание (Омир, Франц Кафка, Артюр Рембо).

 

1.12.2016 г., четвъртък, 18.00 ч.

Полонистичен кабинет № 149, СУ „Св. Климент Охридски“,

бул. „Цар Освободител“ № 15, вход свободен

 

Проф. дфн Калина Бахнева - българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч.  монографиите „Преселението на художественото слово“ (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

 

 

Полски институт София