Pesni za Kliment

 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Катедра по кирилометодиевистика

 

Ви канят

на представянето на книгата

 

"Песни за Климент"

 

на 25 ноември 2016 г. от 17,30 ч.

в Първа заседателна зала на Софийския университет

 

Книгата ще бъде представена от проф. Боряна Христова.

 

 

detail