"Предизвикателството Аристотел" - Национална конференция с международно участие

Ректорат

Събитието се организира от екип от преподаватели и докторанти от Философския факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

Поводът

През тази година се навършват 2400 години от рождението на Аристотел. ЮНЕСКО посвети годината на този юбилей. В целия свят годишнината вдъхновява много академични и културни събития – включително инициираната от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) конференция, наречена „Предизвикателството Аристотел“.

 

Темите

Всички, които изучават текстовете на Аристотел и тяхното влияние, могат да споделят своите тълкувания и да ги обсъдят с колеги в седемте тематични секции на конференцията:

  1. Първата философия;
  2. Природата, космосът и живите същества;
  3. Диалектика и аналитика;
  4. Поетика и реторика;
  5. Етика и политическа теория;
  6. За душата;
  7. Историческата съдба на аристотелизма.

 

Програма

Доклади по тематични секции ще бъдат четени от наши колеги от седем университета в страната, както и от трима наши колеги от чужбина.

Програмата ще включва и шест пленарни доклада от авторитетни преводачи и изследователи от международната аристотелистка колегия.

На конференцията ще присъстват гости от Германия, Унгария, Италия, Хърватия, Гърция и САЩ.

 

Програма на конференцията