Доц. д-р Маргарита Младенова беше наградена със сребърен медал и грамота от Карловия университет

 

Filozoficka-fakulta

 

Във връзка със 100-годишнината на лектората по български език и литература в Карловия университет на 14.11.2016 г. доц. д-р Маргарита Младенова от Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“ получи заслужено признание – беше наградена от декана на Философския факултет на Карловия университет доц. д-р Мирям Фрийдова със сребърен мемориален медал и почетна грамота за изключителен принос в развитието на българската бохемистика и чешката българистика. Събитието беше проведено в рамките на конференцията „100-години лекторат по български език и литература в Карловия университет“ и бе под патронажа на Негово Превъзходителство г-н Лъчезар Петков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Чешката република, на декана на ФФ на Карловия университет доц. д-р Мирям Фрийдова и Чешкия комитет на славистите.

 

Награди получиха и колеги от други български университети: проф. д-р Кина Вачкова (ШУ „Константин Преславски“), доц. д-р Владимир Пенчев (ЮЗУ „Неофит Рилски“), гл. ас. д-р Гинка Бакърджиева (ПУ „Паисий Хилендарски“).

 

Повече информация за наградата можете да намерите на сайта на Карловия университет:

http://www.ff.cuni.cz/2016/11/bulharsti-vedci-ucitele-byli-oceneni-stribrnymi-medailemi-ff-uk/

 

Честито!