Национална научна конференция „Проекти за свят“

 

poetry

 

На 15 декември 2016 г. от 9.00 часа в зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски“  ще се проведе националната научна конференция „Проекти за свят“, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Пейчев и 70-годишнината от рождението на Иван Методиев.

 

Учени от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Югозападния университет  „Неофит Рилски“, Великотърновския университет  „Св. св. Кирил и Методий“, Института за литература – БАН и Нов български университет ще участват с най-нови изследвания върху творчеството на двамата поети.

 

Ще бъдат представени книгите:

Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Лирика. Шумен: Фабер, 2016.

Иван Пейчев. Сто години от рождението на поета. Психография и критика. Шумен: Фабер, 2016.

Пламен Шуликов. Иван Пейчев. Стилистика на веридикцията. Фабер, 2016.

Иван Методиев. Пейзажи на душата. Съставители Мая Методиева и Георги Цанков. С.: Изток – Запад, 2016.

По време на конференцията ще бъде прожектиран филмът на Александър Донев и Марияна Фъркова „Поетът Иван Пейчев. Един невероятен гладиатор“.