Обсъждане на учебните планове със студентите от ФСлФ

 

272

 

Деканското ръководство на Факултета по славянски филологии организира среща за обсъждане на учебните планове със студентите по специалности съответно:

 

Славянска филология – 20.01.2017 г. от 15.00 ч. в 148 аудитория

Българска филология – 23.01.2017 г. от 14.00 ч. в 137 аудитория

Руска филология и Балканистика – 24.01.2017 от 14.00 ч в 137 аудитория

 

Заповядайте!