su new

 

 

На 30 януари от 15.00 часа в Нова конферентна зала на СУ „Свети Климент Охридски“ известният византолог и научен секретар на Санкт-Петербургското дружество за византино-славянски изследвания, докторът на философските науки Василий Лурие, ще изнесе публична лекция на тема: "О сирийских связях раннеболгарского христианства".