su black white

 

В края на 2016 г. излезе от печат сборникът “Избрани статии по балканско езикознание” с автор проф. Петя Асенова, в който са включени 28 статии, подбрани от самата авторка. Статиите първоначално са публикувани в различни сборници, списания, издания от конференции или посветени на различни лингвисти, много от тях са издадени извън България и събирането им една книга е събитие за научната общност, особено за изследователите в областта на балканистиката.

 

Официалното представяне на сборника ще се състои на 23 февруари 2017 г. от 15.00 ч. във Втора зала на СУ “Св. Климент Охридски”.

 

 

Сборник, посветен на 20-тата годишнина на специалност Балканистика