Представяне на книгата „ЗЛАТОСТРУЯТ в преводаческата дейност на старобългарските книжовници” на Анета Димитрова

 

dimitrova

 

 

21 февруари 2017 г., 17 ч., Библиотека „Филологии”, СУ

 

Сборникът "Златоструй" е сред най-забележителните паметници на средновековната българска книжнина – съставителството му се смята за дело на самия цар Симеон (893–927) и цели да представи най-доброто от необятното творчество на св. Йоан Златоуст. Поучителен и напътстващ, сборникът „Златоструй” се радва на широка популярност в славянското Средновековие и хвърля мост към високата култура на Византия. Книгата изследва широк спектър от езикови и стилистични черти на първите 45 слова от пълната редакция на Златоструя, като откроява преводаческите им особености и отделя специално внимание на гръцките паралели.

 

Д-р Анета Димитрова преподава старобългарски и старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на монографията „Синтактична структура на преводната агиография” (2012) и на редица статии, посветени на езика на старобългарската преводна книжнина.