Университетската библиотека представя изложба, посветена на проф. Иван Шишманов

 

izlojba biblioteka

 

 

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” представя юбилейната изложба “Европеец, но преди всичко българин”, посветена на 155-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов – една от най-представителните фигури в българския духовен и обществен живот в периода 1888-1928 г. Изложбата може да бъде разгледана до края на месец февруари 2017 г.

 

Експозицията има за цел да представи различни аспекти на личността и творчеството на учения, общественика, университетския преподавател, един от първостроителите на следосвобожденската българска наука и култура проф. Иван Шишманов. Научното наследство на проф. Иван Шишманов обхваща няколко тематични области – история, етнология, фолклористика, езикознание, педагогика, народопсихология, културология, сравнителна културна и литературна история и теория – специалност, която той създава в Софийския университет.

 

Акцентът в експозицията е връзката на проф. Иван Шишманов и Висшето училище. Като министър на просвещението (1903-1905 г.), стремейки се да европеизира българската образователна система, той непрекъснато подчертава, че не бива чрез западното влияние да се обезличава самобитността на националната култура и настоява "да бъдем европейци и все пак българи". С името на проф. Иван Шишманов е свързано както прерастването на Висшето училище в университет, така и учредяването на ефорията "Братя Евлоги и Христо Георгиеви", на която се поставя задачата за изграждане на специална университетска сграда с парите, завещани от двамата братя.

 

В изложбата са експонирани снимки и документи от Университетския архив и Музея на Софийския университет, които показват връзката на проф. Иван Шишманов с Висшето училище.

 

belejki

Бележки на проф. Иван Шишманов от разговорите му с Иван Вазов