ЮБИЛЕЙНИ ЧЕТЕНИЯ „НЕУКРАИНИСТИ ЗА УКРАИНИСТИКАТА“

 

ukrainistika

 

През учебната 2016/2017 година се навършват 20 години от основаването на украинска филология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – единственият център в България за изучаване на украински език, литература, история, култура.

 

В тази връзка на 9 март 2017 г., четвъртък, от 10 часа в Новата конферентна зала на Ректората ще се проведат Юбилейните четения „Неукраинисти за украинистиката“. В този научен форум са поканени да участват български учени, които не са украинисти, но се занимават с проблематика, свързана с Украйна, нейната култура, история и език. Освен това ще бъдат представени постиженията на Българската университетска украинистика от основаването ѝ до днес.

 

Прожекция на филма "Тромпетистът"