su black white

 

Лекцията Semicka i europejska koncepcja słowa (Еврейската и европейската концепция за словото) на проф. д-р Йоланта Шарлей, гост на Полския институт, ще се проведе на 20. април (четвъртък) от 13 до 14.30 ч. в 149 аудитория (Полонистичния кабинет) в Софийския универсутет „Св. Климент Охридски”.

 

Лекцията ще бъде резюмирана на български език.

 

проф. д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите “Библейски епифании” и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 – сребърна значка, 1990 – златна значка). Член е на редколегията на научното списание “Светът и словото” и “Медии и общество”.

 

 

Полски институт