Цикъл лекции на проф. Калина Бахнева

 

kalina bahnevaЛекция на тема: “Намерено в превода. За българските преводи на “Химни” на Ян Каспрович”

 

25 април, вторник, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149
, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет

 

Лекцията е посветена на българските преводи на поетическия цикъл “Химни” на полския модернист Ян Каспрович (1860–1926), създадени през 20. години нa XX в. от критика и поета Иван Андрейчин (1872–1934), както от преводачката и поетесата Дора Габе (1888–1983). Тя представя интересната обвързаност на преводните интерпретации с образния свят на символизма и разминаването с поетическия език на експресионизма, представен в химничните поеми.

 

Лекция на тема: “Любов и семейство. Бунтът на Мария Каспрович и българската му следа”

 

27 април, четвъртък, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат
, Софийски университет, вход свободен

Организатори: Полски институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет

 

Лекцията е посветена на любовната връзка между проф. Боян Пенев (1882–1927) и Мария Каспрович (1887–1968), третата съпруга на полския модернист Ян Каспрович (1860–1926). Лекцията представя епистоларното и дневниковото обобщение на любовта между българския професор и рускинята, отразено в писмата на Мария Бунина до Боян Пенев и частта от “Дневника” ѝ, озаглавена “Бунт”.

 

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).