Лекция на литературоведа д-р Марчин Яворски на тема: „Най-новата полска поезия и масовата култура“

 

23 май 2017 г., 10.40 ч.

Полонистичен кабинет 149, Ректорат

 

jaworski marcin

 

Събитието се организира от Полския институт в София съвместно с Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

 

Д-р Марчин Яворски – литературовед, автор на книгата „Реверсите на модерността. Класицизмът и романтизмът в поезията и следвоенната критика” (2009) и на няколко десетки статии, посветени на полската поезия от XX и XXI век. Aсистент в Института за поетика и литературна критика на Университета „Адам Мицкевич“, където е един от редакторите на литературоведското издание, излизащо два пъти годишно „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria literacka”.

 

Работи с Центъра за култура „Замек” в Познан, в т.ч. и като куратор на Фестивала на фабулата. Секретар на Познанската литературна награда.