Проф. дфн Панайот Карагьозов бе удостоен с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

 

prof karagyozov sinya lentaНа заседание на Академическия съвет на Университета ректорът проф. Анастас Герджиков връчи на проф. Панайот Карагьозов Почетния знак със синя лента на Софийския университет. Предложението е на Катедрата по славянски литератури на Факултета по славянски филологии и е по повод 65-годишнината му, както и за постигнатите високи резултати в дългогодишната му учебно-преподавателска, научно-изследователска и административно-академична дейност.

Проф. Карагьозов благодари за високото отличие и подчерта, че го приема също и като признание за Факултета по славянски филологии. Той отбеляза, че като студент е имал възможността да бъде обучаван от плеяда видни филолози, от които е разбрал, че университетският преподавател трябва да бъде не само обаятелна личност и ерудиран изследовател, но да бъде личност, достойна за подражание.

Проф. Карагьозов подчерта, че за него Софийският университет е институцията, която му е показала много пътища и възможности за развитие и благодарение на него се е запознал със славянските езици, култури и литератури.

Панайот Карагьозов завършва специалност „Славянска филология“ в Софийския университет през 1977 г. и защитава докторати по сравнително славянско литературознание (1986) и полска литература (1989) в Карловия университет в Прага. През 1987 г. постъпва на работа в Софийския университет, където през 2005 г. става доктор на филологическите науки, а от 2006 г. е професор. Заемал е всички административни постове във Факултета – бил е ръководител на Катедрата по славянски литератури (2005-2009), заместник-декан (1994-1997) и декан (2007-2015). От 2004 г. е директор на Летния семинар по българистика на Софийския университет.

Проф. Панайот Карагьозов е отличен преподавател и разпознаваем в световната славистика учен. Той е автор на осем книги, от които три монографии, има впечатляващ брой статии, публикувани на девет езика в научната периодика на дванадесет европейски страни, Япония и САЩ. Има личен принос при модернизирането на Библиотека „Филологии“, както и за издигането престижа на Летния семинар за чуждестранни българисти и слависти.

Води курсове в областта на сравнителната история на славянските литератури, сравнителното славянско литературознание, историята на полската литература, славянската литературна класика на екрана и др.

 

sinya lenta

 

За заслуги за развитието на полонистиката и славистиката е награден с полски и чешки правителствени ордени и университетски отличия. През 2014 г. е удостоен от Президента на Република Полша с медал „Кавалерски кръст за заслуги към Полската република“, а през 2012 г. със сребърен медал „Ян Масарик“ на Министерството на външните работи на Чешката република. През 2012 г. получава и наградата „Полоникум“ за извънредни заслуги при разпространението на полската литература и култура в чужбина на Варшавския университет под патронажа на Маршала на Сейма, Министъра на културата и културното наследство на Полша и Ректора на Варшавския университет.

През 1991 г. е награден с медал на Полското министерство на културата „Заслужил за полската култура“, а през 1987 г. печели Първа награда на Съюза на преводачите в България и Полския институт в София за превод на поезия от Мария Павликовска-Ясножевска.

През годините е специализирал в Люблянския университет в Словения, Университета на Ческе Будейовице в Чехия, Варшавския университет, Института за чешка и световна литература в Прага и Института за словашка литература в Братислава.

Бил е гост-лектор в Държавния университет на Валдоста, Джорджия, САЩ, Хокайдския университет в Сапоро, Япония, Карловия университет в Прага, Белградския университет, Нишкия университет в Сърбия и други.

Участва в редица научни съвети и професионални сдружения, сред които Асоциацията на американските слависти, Международната организация на преподавателите по полски език „Бристол“, Международния комитет на славистите, Българския комитет на славистите и др.