lit17На 19 юни, понеделник, в 17.30 ч. в Заседателна зала 2 ще бъде представен бр. 17 на списание "Литературата".

Темата на броя е "Литература за деца".

 

Новата книжка на списанието ще представи проф. Светлана Стойчева.

 

Сп. "Литературата" е издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.

Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев 

Редакционна колегия: проф. д-р Иван Иванов (главен редактор), доц. д-р Петя Осенова, проф. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

 

Списание „Литературата“ се появява отново през 2007 година и има амбицията да е списание на новия ХХI в. То ще се опитва да улавя идеи, теми, тенденции, да наслагва имена и да подрежда пъзела на нововековната хуманитаристика. Литературата тук е разбирана в широкия контекст на прехода между текстове, на проблематизираните граници, на интердисциплинарността и интертекстуалността. През 90-те усилено се нуждаехме да запълваме бели полета, да възстановяваме, да проясняваме. Днес българската хуманитаристика е с по-друго самочувствие. Или най-малкото вече не може да се оправдава с липси. Днес тя трябва да участва равностойно в културния диалог и една от целите на списанието ще е да осигурява такава територия, в която български и преводни текстове ще представят своите визии по познати теми, ще сблъскват тълкувания или ще конструират нови митологии. Но ще се борят – нека го подчертаем отново – за равнопоставеност в диалога.