Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”

обявява

НОВА СЕСИЯ ЗА КАНДИДАТУРИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

за събития в периода октомври 2017  – февруари 2018 год.

 

 

cc ad-new-2016

 

Културният център на Софийския университет обявява нова сесия за кандидатури за събития в областта на културата и изкуствата – изложби на визуално и пластично изкуство, театрални представления, съвременен танц и пърформанс, музикални концерти, филмови прожекции и литературни четения; както и на инициативи от диапазона на академичните дисциплини и форми: конференции, семинари, дискусии, кръгли маси, открити лекции, уъркшопи и др. Селекцията на подадените предложения се осъществява от Културния съвет към Центъра, който изготвя културната програма за академичния семестър и предлага за одобрение от Ректора на Софийския университет.

 

Спрямо одобрените проекти Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа и организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на програмата си (вкл. зала, техника и техническо лице), подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни организации. Условията на партньорството се конкретизират с всяка одобрена организация/група/артист, според спецификата на проекта и възможностите на Центъра да го реализира в рамките на университетските пространства и на академичната година.

 


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Концепция на събитието (с включени технически изисквания, предпочитан период и място на реализиране)
  • Кратка биография на участниците

*За предложения от организации/колективи, които не са част от академичната общност на СУ – прибавете и кратко описание на организацията и дейността й  (до 3 параграфа).

  • Партньори на проекта (ако има такива)
  • Представителни визуални и други материали (задължителни при предложения за изложби)

 


СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 30 юни 2017 год.

на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Общият обем на изпратените материали не трябва да надвишава 10 MB!

За повече актуална информация за дейностите на Културния център на СУ следете страницата ни във Facebook.