uni-su3

 

 

Уважаеми колеги,

На 23.11.2017 от 18:00 ч. в аудитория 150 на Ректората Антон Стайков ще изнесе лекция на тема:

От история до фантазия - еволюция на темите и интерпретациите в българския комикс.

Събитието е в програмата на проект "Елин Пелин  - светове и четения", финансиран от СУ.

Заповядайте!