Gullivers travels

 

Международна конференция „Суифт днес: наследството му от Просвещението до съвременната политика“

 

30 ноември: 9 – 12 ч., Аула; 12 – 19 ч., Заседателна зала 1, Ректорат

1 декември: 9 – 19 ч. Заседателна зала 1, Ректорат

 

Международната конференция „Суифт днес: наследството му от Просвещението до съвременната политика“ (Swift Today: His Legacy from the Enlightenment to Modern-Day Politics) е посветена на 350-тата годишнина от рождението на Джонатан Суифт.

 

Конференцията си поставя за цел да разгледа творчеството на Джонатан Суифт в неговия исторически и политически контекст, както и да осветли проблеми, свързани с неговото влияние, значение и рецепция от началото на XVIII до наши дни.

 

Творчеството на Суифт намира своите художествени и артистични отражения през вековете в множество имитации, пародии, пренаписвания и продължения, които служат и като актуални рефлексии. Тези паралели формират друг основен фокус на форума.

 

Третият тематичен фокус се отнася до значението и ролята на Суифт в епохата на „пост“-истината и фалшивите новини.

 

В рамките на конференцията ще бъдат изнесени 20 доклада, от които два пленарни, по следните дискусионни теми:

• Философски въпроси в творчеството на Суифт;

• Модерност и социално-политически въпроси в произведенията на Суифт;

• Теологични и философски аспекти в сатирата на Суифт;

• Английско-ирландски отношения и колониализъм;

• Имитация, пародия, пренаписвания, продължения на текстовете на Суифт;

• Сатира и ирония;

• Контекст, интертекстуалност, метатекст;

• Утопия, антиутопия, дистопия и научнофантастични проекции;

• Илюстрации и филмови адаптации;

• Културна рецепция, преводи и преводимост.

 

Конференцията е организирана от Катедра „Англицистика и американистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с любезната подкрепа на Посолството на Ирландия в България и Фондация „Университетска англицистика и американистика (ФУАА)“.

 

Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Университета.