Представяне и разговор върху книгата на Силвия Борисова „Граници на естетическото съзнание“

 

aesthetic consciousness poster

 

18 декември 2017 г., 19.30 ч.

Конферентна зала, Ректорат

 

Събитието се организира от Секция „Култура, естетика, ценности“ (Институт за изследване на обществата и знанието към БАН), Катедра „Теория на литературата“ (ФСлФ, СУ) и издателство „Парадигма“.

 

В дискусията ще участват доц. Искра Цонева, проф. Иван Стефанов и доц. Огнян Касабов от Софийския универистет „Св. Климент Охридски“, а модератор ще бъде Галин Пенев (ИИОЗ – БАН).

 

Книгата изследва тенденцията за негативизиране на базисните естетически ценности и философската естетика като цяло в рамките на периода ХІХ – ХХІ век и с това включва всички по-важни проблеми, понятия и категории на съвременната естетика.

 

Проследени са последователно механизмите на достигане на позитивните граници и по-нататъшната принципно негативна реализация на индивидуалното и общностното естетическо съзнание, след което на всеестетизираното съзнание в рамките на съвременната културна ситуация. Обекти на тези три модуса на естетическото съзнание са съответно естетическите идеи и идеите на разума; художествените произведения; утопиите и антиутопиите. Именно през тях е проследен излазът на негативните естетически ценности (иронично, саркастично, възвишено, абсурдно, трагично и пр.) на художествено и в крайна сметка и на всекидневно равнище.

 

Затова изследването е ориентирано към всички изкушени в областта на изкуството, естетиката, аксиологията, философия на изкуството и философия на възприятието, които поне веднъж са се питали – или за пръв път, заедно с книгата биха си задали въпроса – докъде се простират възможностите на човешкото съзнание в удоволствието, съзерцанието и творчеството и в какво се състоят техните принципни и непреодолими граници.

***
Силвия Борисова е главен асистент по естетика в секция „Култура, естетика, ценности“ към Института за изследване на обществата и знанието, БАН. Изследователските ѝ интереси са в областта на историята на философско-естетическата мисъл, негативната естетика, аксиологията и екзистенциалната семиотика.