Kalina Bachnewa

 

Лекция на проф. Калина Бахнева:

„Литературната история на полското село – творчеството на Веслав Мишливски през последното двадесетилетие ”

 

21 февруари 2018 г., 18:00 ч.

Полонистичен кабинет № 149, Ректорат

 

Организатори на събитието са Факултетът по славянски филологии на Софийския университет съвместно с Полския институт в София.

 

Лекцията е посветена на идейно и естетическо новаторското творчество на Веслав Мишливски, познат у нас чрез превода на романа "Камък върху камък". В лекционното изложение се разглежда художествената еволюция на автора на романите: "Хоризонт" (Widnokrąg, 1996), представящ оригинално композирания индивидуален спомен за Втората световна война и сталинизма, "Реквием за стопанката"(Requiem dla gospodyni, 2000), проблематизиращ промяната в социалното и личното общуване на обитателите на съвременното полско село, "Трактат за беленето на боба" (Traktat o łuskaniu fasoli, 2006), който под формата на разгърнат монолог разкрива житейската история на главния герой, "Последното раздаване" (Ostatnie rozdanie, 2013), представящ философско обобщение върху човешкото съществуване.

 

Проф. дфн Калина Бахнева е българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в Софийския универистет „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, на монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).