MEGI2

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАУЧЕН ПРОЕКТСекция „Филологически науки“ при СУБ Ви кани на представянето на научния проект „Местно производство, облекло и езиково богатство (Принос към историческата лингвистика и антропологията на облеклото)”, съвместно дело на Факултета по славянски филологии и Института по етнология и фолклор с етнографски музей при БАН. Ще присъстват участниците в проекта. 

Представянето ще се състои от 17.30 ч. на 23 февруари 2018 г. в Огледалната зала на Софийския университет.

Каним всички, които проявяват интерес към темата! Доведете и приятели! 

Ръководство на секция „Филологически науки“