erasmus7

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

имаме удоволствието да ви поканим на 21.03.2018 г. от 12.15 до 15.00 в каб. 109 на лекциите на проф. д-р Мая Анджелкович, гост-лектор по програма Еразъм от Университета в Крагуевац, Сърбия, на тема: 

 

Интертекстуалност и Савино житије Светог Симеона.

 

 

Заповядайте!

 

Катедра по славянски литератури