Софийски литературоведски семинар: "Фикционално и контрафактическо"

 

 

plakat lit seminar

 

 

04 април 2018 г., 17.00 ч.

Заседателна зала 2, Ректорат

 

Обикновено свързват контрафактическото с въпроси от рода на какво, ако се беше случило друго, например какво, ако Първата световна война не беше избухнала или Наполеон беше станал артист. Но не са ли тревогите, съжалението, надеждите също контрафактически? Какво е отношението между контрафактичност и фикционалност? Дали те разтварят еднакво възможни светове? В колко свята може да се живее всъщност? Възможно ли е триенето между светове да поражда ефект на реалност?

 

В семинара ще участват Бен Карвър, Дарин Тенев, Еньо Стоянов и Тодор Христов. Дискусията ще бъде на английски език.