eras

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите на Оксана Лазор, гост-лектор по програма Еразъм от Лвовския национален университет „Иван Франко“, Лвов, Украйна, на тема: 

 

"Церковнослов'янська мова української редакції: правописні норми" -  на 24 април, вторник, от 11 часа

и

"Церковнослов'янська мова української редакції орфоепічні норми" - на 25 април, сряда, от 12 часа

 

Лекциите ще бъдат изнесени в Кабинета по украински език „Михайло Драгоманов“ (Зала над Паричния салон)

 

Заповядайте!

 

Катедра по славянско езикознание