erasmus6

 

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите на Тамара Лутовац, гост-лектор по програма Еразъм от Университета в Крагуевац, Сърбия, на тема: 

 

Диглосија у старосрпској писмености – на 24 април, вторник, от 14.30 часа в каб. 109

и

Старосрпски језик у писмима турског султана Мурата II Дубровнику – на 25 април, сряда, от 10.15 часа в каб. 109.

 

Заповядайте!

 

Катедра по славянско езикознание