Bologna

 

Конкурс за докторантури в Болонския университет, Италия

Срок за подаване на документите до 14/05/2018 - 13:00 ч. 

 

http://www.unibo.it/en/teaching/phd/information-enrolling-phd-programme/how-to-apply-phd-programme

http://www.unibo.it/en/teaching/phd/2018-2019#!

http://www.unibo.it/en/teaching/phd/information-enrolling-phd-programme