erasmus6

 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите на проф. Никола Бубаня, гост-лектор по програма Еразъм от Университета в Крагуевац, Сърбия, на тема: 

 

 Дигитална имиграција у причи „Младенова сајбер авантура” А. Матића и роману „Неуромант” В. Гибсона – на 16 май от 12 до 14 часа в каб. 109,

Критика идеологије и религије у роману „Врли нови свет” и  роману „Шахт” Андрије Матића – на 18 май от 9.30 до 11 часа в 150 ауд.

 

Заповядайте!

 

Катедра по славянско езикознание