Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Факултет по славянски филологии

Катедра „Кирилометодиевистика“

 

Ви канят на

 

Лекцията на проф. Дейвид Бирнбаум (Питсбъргски университет, САЩ) Applications of Digital Humanities to the Study of Slavic Texts (на английски език)

 

 

 

В лекцията ще бъдат обзорно представени няколко проекта в областта на електронното издание на славянски ръкописи и текстове, обработка на данни от славянската кодикология, както и начините и подходите при визуализацията на информацията при обработка на генеалогични данни.

Лекцията ще се проведе на 7 ноември 2018 г. от 18.00 часа в Академична зала 2 на Софийския университет, „Св. Климент Охридски“

 

и на

Лекцията  на проф. Дейвид Бирнбаум Meter, rhythm, rhyme. The computationally assisted analysis of formal features in Russian poetry

(на английски език)

В лекцията ще бъдат представени дигитални методи за изследване и визуализация на метрика, ритъм и рима върху материал от руската поезия.

 

Лекцията ще се проведе на 12 ноември 2018 г. от 16.00 часа в Академична зала 1 на Софийския университет, „Св. Климент Охридски“.

 

Проф. Дейвид Бирнбаум е гост на Института за литература при БАН и участник в проекта „Зографски дигитален архив“ в СУ „Св. Климент Охридски“, Програма „Технологични екосистеми“ на УКХ „Алма Матер“.