Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на лекциите на проф. Владимир Поломац, гост-лектор по програма Еразъм от Университета в Крагуевац, Сърбия, на тема: 

 

Промене у српском стандардном језику од Вука до данас: прозодија, фонетика и фонологија на 12 ноември от 15 до 17 часа в каб. 109;

Промене у српском стандардном језику од Вука до данас: морфологија и морфосинтакса на 13 ноември от 12 до 14 часа в каб. 109.

 

Заповядайте!

 

Катедра по славянско езикознание