Открити лекции

на Остап Сливински

(Лвовски университет „Иван Франко“, Украйна)

 

 

„Как локалното (не) става глобално. Централноевропейската Галиция като melting pot на литературите“

понеделник, 8 април 2019 г., 14 часа, 150 аудитория, 4 етаж, Ректорат, Централно крило

 

„Най-новите тенденции в съвременната украинска проза“

вторник, 9 април 2019 година, 13 часа, Нова конферентна зала, Ректорат