Награда за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2019 г.

 

На заседанието си от 14 май 2019 г. ФС на ФСФ след тайно гласуване присъди наградата на ФСФ за най-добра книга в областта на литературоведската наука на доц. д-р Румяна Евтимова за книгата й „Рецепции и рефлексии (Руска литература на ХХ век)”, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, София 2019.

 

 

 

 Другите номинирани заглавия бяха:

 

„Еничарите. Преплетени истории в османския контекст на ХIX  век” на Надежда Александрова, издателство „Изток– Запад”, С., 2018   

„Песни за св. Йоан Владимир. Изследване и издание на словесната традиция за свети Йоан Владимир” на Венета Савова, издателство "Парадигма", София 2018   

„Боян Магесника. Изследване на литературния мит” на Светлана Стойчева, издателство „Изток – Запад”, С., 2017