На 7 ноември 2019, четвъртък, от 11.00 ч.

в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

СРЕЩА С РЕДКОЛЕГИЯТА И С АВТОРИ В БР. 5/ 2019

на сп. COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM, с участието на студенти от специалност Балканистика

 

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

 

Очакваме скоро и новите ви статии и рецензии за бр. 6/ 2020 на

COLLOQUIA COMPARATIVA LITTERARUM .

Основна тема: Адаптация и издръжливост: на текста, в текста, на превода, между литературата и другите изкуства. Моля изпращайте материалите на български, английски или френски език (около 22 000 знака за статии и до 10 000 знака за рецензии) до 31 януари 2020 г. на имейла на редакцията: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.