Скъпи колеги студенти,

 

Имате възможност да изразите своето мнение за учебните дисциплини, провеждани през зимния семестър на настоящата учебна година. Анкетите са в електронен вид и са достъпни на страницата:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1027

 

Анкетите ще могат да бъдат попълвани до 17 януари 2020 г.

Вашето мнение е от голямо значение за повишаването на качеството на обучението във Факултета по славянски филологии. Електронната система гарантира анонимността на  анкетирането. Споделете своето мнение, то е важно за всички ни!

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ