IN MEMORIAM

Проф. дин Боряна Велчева

(19.05.1932 – 23.02.2020)

 

С голяма тъга съобщаваме, че след кратко боледуване на 23.02.2020 г. ни напусна Боряна Велчева, изтъкнат учен в областта на българистиката, славистиката и балканистиката, един от основателите на Фондацията „Проф. д-р Максим Младенов“ и вдъхновяващ учител на поколения наши и чужди езиковеди. Многобройните научни приноси на проф. Велчева я нареждат сред най-добрите български учени хуманитаристи.

 

Оригиналните ѝ научни изследвания засягат широк кръг от проблеми: старобългарски азбуки, старобългарски и среднобългарски правопис, връзки с писмеността на други славянски езици, глаголическа и кирилска палеография, история на българския книжовен език, старобългарска и праславянска фонология, историческа и съвременна морфология, българска диалектология, включително историческа диалектология. Публикациите на проф. Велчева се отличават с новаторски идеи, а често и с интересни, нестандартни решения, които несъмнено са стъпка напред в проучването на редица неизяснени моменти в историята на български език. Нейното сериозно и отговорно отношение към научната дейност, която върши с увлечение, са ѝ спечелили дълбокото уважение на колегите у нас и в чужбина.

 

Ще запомним проф. Боряна Велчева и като един много сърдечен и слънчев човек, добронамерен и отзивчив колега, прекрасен приятел.

 

Поклон пред светлата ѝ памет!

 

                                                               

Фондация „Проф. д-р Максим Младенов – общество за проучване на българската народна реч“

Факултет по славянски филологии