Резултати

от конкурса „Млади учени и постдокторанти“ за 2020 г.

 

Въз основа на експертните оценки на постъпилите конкурсни предложения, съгласно регламента, Комисията за провеждане на конкурса „Млади учени и постдокторанти“ определя участниците с най-висок брой точки, които се класират за определените предварително места и с които предстои да бъдат сключени индивидуални трудови договори.

 

  1. Категория „Млади учени“

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 

Класирани кандидати

1.       

Лора Стоянова Динкова

43,5

2.       

Мартина Росенова Недялкова

41

3.       

Катерина Иванова Клинкова

35,5

 

  1. Категория „Постдокторанти“

Име, презиме и фамилия

Брой точки

 

Класирани кандидати

1.       

Десислава Димитрова Узунова

57,5

2.       

Камелия Генкова Христова-Йорданова

53,5

3.       

Мария Емилова Пилева

49

4.       

Лилия Златанова Желева

47,5

5.       

Иван Петров Петров

47

6.       

Мария Владиславова Делчева

46

 

Некласирани кандидати

1.

Даниел Йорданов Томов

44,5

2.

Николай Боянов Тодоров

25,75

 

Класираните кандидати ще получат допълнително по имейла информация за реда и сроковете за сключване на договори.